دوشنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۸

افتتاح کارگزاری امیرکبیر

میدان پارسه-بلوارپاسارگاد غربی- نبش یقطین

آدرس کارگزاریهای رسمی

1-قدوسی شرقی/2-بلوارپاسارگادغربی سریقطین/3-صدرا/4-شهرک گلستان

www.crm.tamin.ir

تعویض غیرحضوری دفترچه

افتتاح کارگزاری شعبه صدرا

ارائه خدمات به سایرشعب درشهرجدیدصدرا

شیراز-بلوارقدوسی شرقی - نبش کوچه 8

تعویض وتمدید دفترچه درمانی تمامی شعب کشور

شعبه قدوسی صبح وعصر آماده ارایه خدمات میباشد

اولین وتنها شعبه کارگزاری استان فارس که درشیفت عصر فعالیت دارد

اطلاعات کاربردی