چهار شنبه، ۱۵ مرداد ۱۳۹۹

کمک هزینه عینک وشیشه آن

  • تعداد بازدید : ۸۴۹۷

بیمه شدگان محترم توجه داشته باشد جهت دریافت هر کمک هزینه ای از سازمان تامین اجتماعی ،بایستی بیمه پرداز فعال بوده وپرونده فنی شما در شعبه محل بیمه پردازی شما موجود باشد .در غیر اینصورت بایستی ابتدا در خواست جمع آوری سوابق کرده تا پرونده فنی شما ،در هر شعبه ای از کشور باشد،به شعبه محل بیمه پردازی ارسال گردد.

کمک هزینه عینک وشیشه عینک 

1- بایستی بیمه شده شعبه 4 تامین اجتماعی شیراز وبیمه پردازفعال باشید.                        (جهت بیمه شدگان شعبه چهار شیراز)

 

2-اصل پرونده فنی بیمه شده بایستی در شعبه 4 شیرازموجود باشد .درغیراینصورت به واحد نامنویسی شعبه  واقع در میدان احسان ، جهت درخواست سوابق مراجعه نمایید.وبعد از وصول پرونده فنی ، مدارک بایستی جهت مراحل واریزتحویل کارگزاری گردد .بیمه شده شخصا"بایستی وصول پرونده فنی را پیگیری نماید

 

3- هزینه عینک یکبا ر درسال 95 مبلغ 400،000ریال وهزینه شیشه آن در سال 95 مبلغ 100،000ریالهر دوسال پرداخت میگردد.

 

4-افتتاح حساب نزد باک رفاه کارگران بنام بیمه شده اصلی –در صورتی که بیمه شده اصلی دارای حساب نزد بانک رفاه میباشد بایستی فرم اعلام شماره حساب را از کارگزاری دریافت نموده وآن را توسط بانک تایید ومهر نماید.این تاییدیه در هر شعبه ای از بانک رفاه انجام میشود.   (دانلود فرم اعلام شماره حساب)

 

5- این هزینه به بیمه شدگانی که مشمول فرانشیز میباشند پرداخت نمیگردد. بطور مثال بیمه شدگان مشاغل آزاد پرداخت نمی گردد.

 

6-مستمری بگیران در صورت ثبت شماره حساب نیازی به تایید فرم شماره حساب بانک نمی باشد

مدارک لازم:

*نسخه  پزشک (نسخه سبزرنگ)

*فاکتورفروش عینک

*تکمیل فرم شماره حساب بانکی بنام بیمه شده اصلی (مستمری بگیران نیاز به تایید فرم تایید بانک ندارند)

****رسید تحویل مدارک را از متصدی کارگزاری دریافت نمایید.

لازم به ذکر است مبلغ فاکتور به هر میزان بالا تر از مبلغ مصوب کمک هزینه باشد ،پرداخت نمیگردد و تنها مبلغ مصوب به حساب بیمه شده اصلی واریز میشود.