چهار شنبه، ۱۵ مرداد ۱۳۹۹

فرایند صدور اولین دفترچه همسر یا فرزندان

 • تعداد بازدید : ۳۸۹۳۴

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی،

این فرایند جهت نامنویسی افراد تحت کفالت بیمه شده اصلی میباشد که تقاضای صدور اولین دفترچه درمان خود رادارند.

 

توجه داشته باشد در صورتی که افراد تحت کفالت شما (همسر،فرزندان،پدرومادر)قبلا تحت کفالت شما در شعب دیگر بوده اند جهت انجام نامنویسی در شعبه جدید نیاز به انجام فرایند ذیل نمی باشد وتنها بادردست داشتن دفترچه بیمه قبلی واصل شناسنامه نامنویسی در شعبه جدید انجام میشود.

درصورتی که پدرومادر برای اولین با تقاضای صدوردفترچه دارند بایستی جهت  ارائه گزارش بازرسی کفالت درمورد پدر و مادر بیمه‌شده مبنی بر احراز فقدان تمکن مالی آنان،به شعبه اصلی مراجعه نمایند.

در حال حاضر ،در صورتی که شعبه بیمه پردازی شما ،در شهر دیگری میباشد ،درصورتی که قبلا نامنویسی نبوده اند، نامنویسی افراد تبعی بایستی در همان شعبه انجام شود. 

 

مدارک و مراحل انجام فرایند:

 • ابتدا جهت انجام نامنویسی به کار گزاری مربوطه (بیمه شدگان شعبه چهار شیراز،به کارگزاری 162واقماری کارگزاری 162/1)مراجعه نمایید.
 • درصورتی که همسر شما قبلا تحت کفالت پدر خویش دارای دفترچه درمان بوده است بایستی ،به همان شعبه مراجعه کرده ودفترچه قبلی را ابطال نموده ونامه ابطال را ضمیمه مدارک نمایید.
 • در صورتی که همسر یا فرزندان شما قبلا مشغول به کار بوده ،بایستس نسبت به ابطال دفترچه قبلی اقدام نمایند ونامه ابطال دفترچه را ضمیمه مدارک نمایید.
 • در صورتی که همسر شما بیمه شده اصلی میباشد تحت کفالت شما مجاز به دریافت دفترچه درمان نمی باشد.
 •  تکمیل فرم درخواست صدور دفترچه درمان،(بنام فرم نامنویسی اولیه)- از باجه ها تحویل و روی فرم و پشت فرم آن  اطلاعات هویتی همسر ویا فرزندان راوارد نمایید .
 •  ارائه اصل شناسنامه و کارت ملی 
 •   ارائه تصویرشناسنامه و کارت ملی  
  • جهت همسر کپی صفحه اول ودوم شناسنامه همسروبیمه شده اصلی که در شناسنامه های جدید صفحه اول و سوم ،ودر صورت داشتن توضیحات ،صفحه توضیحات نیز ضمیمه گردد-میباشد
  • جهت فرزندان کپی صفحه اول شناسنامه فرزند وصفحه اول ودوم شناسنامه بیمه شده اصلی که در شناسنامه های جدید صفحه اول و سوم ،ودر صورت داشتن توضیحات ،صفحه توضیحات نیز ضمیمه گردد-میباشد  
  • (درمورد افراد ١٥ سال تمام به بالا شناسنامه باید عکس‌دار باشد)
  • دو قطعه عکس از هریک از افراد تحت‌تکفل جهت الصاق فرم نامنویسی ودفترچه درمان (برای فرزندان از ٢ سال به بالا)، 
 • گواهی اشتغال به تحصیل فرزندان ذکور بعد از 18سالگی به بعد از مؤسسات رسمی آموزشی معتبر، از مدارک لازم برای صدور دفترچه درمانی بیمه‌شده یا مستمری‌بگیر است.
 • بر همین اساس، از دیگر مدارک ضروری برای دریافت اولین دفترچه درمانی تأمین‌اجتماعی می‌توان به  ارائه نظریه کمیسیون پزشکی درمورد فرزندانی که در اثر بیماری یا نقص عضو قادر به کار نباشد،  اخذ تعهد کتبی از بیمه‌شده مبنی بر نداشتن شوهر و اشتغال درمورد فرزندان اناث، ارائه نظریه کمیسیون‌های پزشکی درمورد پدر و مادر تحت‌تکفل بیمه‌شده درحالتی که از سوی کمیسیون‌های مذکور ازکارافتاده تشخیص داده شوند، اشاره کرد.
 • همچنین ارائه گزارش بازرسی کفالت درمورد پدر و مادر بیمه‌شده مبنی بر احراز فقدان تمکن مالی آنان، گواهی حضانت فرزندان از مراجع ذی‌صلاح درمورد بیمه‌شده زن و یا حالتی که همسر (شوهر) وی در هیچ یک از کارگاه‌های مشمول قانون تأمین‌اجتماعی اشتغال نداشته و تحت نظام حمایتی خاص نباشد، ارائه نظریه کمیسیون‌های پزشکی مبنی بر ازکارافتادگی درمورد شوهر بیمه‌شده زن که معاش وی توسط بیمه‌شده زن تأمین می‌شود، ارائه گواهی اعزام به خدمت سربازی از مراجع ذی‌ربط جهت ارائه دفترچه خانواده وی، اخذ رسید پرداخت هزینه تولید دفترچه درمان المثنی از دیگر مدارک لازم برای دریافت اولین دفترچه درمانی تأمین‌اجتماعی است.