سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹

پیش ثبت نام بیمه اختیاری

 • تعداد بازدید : ۷۷۲۴۶

افرادی که به عللی غیر از علل مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب اردیبهشت ١٣٣٩ و قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه ١٣٥٤ از ردیف بیمه شدگان خارج شده یا بشوند در صورتیکه طبق قوانین فوق‌الذکر مشمول بیمه بازنشستگی باشند، با دارا بودن حداقل ٣٠ روز سابقه پرداخت حق بیمه می‌توانند با توجه به مقررات این آیین نامه بیمه خود را به صورت اختیاری ادامه دهند. (آیین نامه اجرایی)

شرایط ،مزایا ،نحوه انعقاد قرارداد                    ورود به سامانه پیش ثبت نام بیمه اختیاری

 • داشتن حداقل ٣٠ روزسابقه پرداخت حق بیمه مورد قبول سازمان
 • داشتن حداکثرسن درزمان پذیرش برای مردان و زنان ٥٠ سال تمام 

در صورتی که سن متقاضی بالای ٥٠ سال باشد به ازائ هرسال مازاد سنی به یک سال سابق قبلی نیاز دارد ،بطور مثال اگرمتقاضی ٥٣سال سن دارد ،در صورتی که سه سال سابقه پرداخت قبلی دارد حائز شرایط است.

 • سهم حق بیمه متقاضیان موضوع این آیین نامه برای استفاده از تعهدات موضوع قانون تأمین‌اجتماعی بابت بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی و همچنین بابت حمایت‌‌های 27% می‌باشد.

بدین معنی که 27دصد دستمزد ملاک محاسبه،حق بیمه متقاضی میباشد که این مبلغ در عدد ثابت 1/2 ضرب خواهد شد .تامبلغ نهایی بدست آید.

 • مبنای پرداخت حق بیمه مشمولین این آیین نامه برای کسانی که بیش از 5 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند عبارت است از میانگین مبنای پرداخت حق بیمه آخرین ٣٦٠ روز قبل از تاریخ ثبت تقاضای ادامه بیمه به طور اختیاری مشروط بر اینکه مبلغ مزبور کمتر از 1/2 حداقل دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه زمان تقاضا نباشد. مبنای پرداخت حق بیمه مشمولینی که کمتر از5سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند به انتخاب متقاضی بین 1/2حداقل و حداکثر دستمزد شاغلین خواهد بود

 

 • باتوجه به نرخ حق بیمه ،این نوع از بیمه دارای تعهدات  درمانی کامل همانندتعهدات  درمانی بیمه شدگان اجباری میباشند.بدین معنی که در ،درمانگاه های متعلق به سازمان تامین اجتماعی رایگان بوده وهمچنین هزینه های پروتز واروتز به آین نوع بیمه تعلق میگیرد.وبرخی تعهدات کوتاه مدد همانند هزینه کفن ودفن
 • کسانی که قبلا دارای سابقه بوده اما دارای پروانه کسب میباشند ،نمیتوانند این نوع بیمه را انتخاب نمایند وبایستی ادامه بیمه خودرا مشاغل آزاد انتخاب نمایند.چرا که در ادامه بصورت مشاغل آزاد ،حوادث ناشی از کارکه منجر به از کارافتادگی کلی وفوت میگردد مورد حمایت قرار میگیرد.(حوادثی که در حین کار برای بیمه شده رخ دهد).
 • حداکثر مهلت انعقاد قراردادوپرداخت ازتاریخ تقاضا 2ماه و20روز میباشد.ودر صورتی پایان مهلت مقرر،بررسی تقاضای جدید منوط به در خواست جدید میباشد.

مشاهده آیین نامه اجرایی ادامه بیمه بطوراختیاری (منبع :پایگاه اطلاع رسانی سازمان تامین اجتماعی)

فرایند انجام کار                                                     ورود به سامانه پیش ثبت نام بیمه اختیاری 

پیش ثبت نام از طریق درگاه اینترنتی کارگزاری 162سازمان تامین اجتماعی وابسته به شعبه چهار شیراز ویا مراجعه به کارگزای 162سازمان تامین اجتماعی به آدرس :شیراز-قدوسی شرقی -پلاک 70واقماری کارگزاری 162/1سازمان تامین اجتماعی به آدرس :شیراز -شهرک گلستان-بعداز فلکه اول_روبروی بانک رفاه کارگران-

شعبه 3 کارگزاری-شهر جدید صدرا بلوار پاسداران

شعبه چهار کارگزاری -بلوار پاسارگاد غربی -نبش یقطین

 • اصل شناسنامه-کارت ملی - کارت پایان خدمت یا معافیت (جهت آقایان)
 • پنج قطعه عکس4*3 جدید جهت اعزام به معاینات قبل از انعقاد قرارداد ودر صورتی که بیمه شده دو شرط ذیل را توما"داشته باشد از اعزام به معاینه معاف میباشد.

1-درزمان تقاضا کمتر از 9 ماه از تاریخ آخرین قطع بیمه گذشته باشد

2-قبل ازآخرین قطع بیمه 365 روزپیوسته دارای سابقه  باشد.

 • درصورتی که پرونده فنی شما در شعبه چهار شیراز موجود نمیباشد نسبت به درخواست سوابق اقدام نمایید.
 • احراز هویت وتکمیل درخواست بیمه اختیاری وفرمهای مربوطه (فرم درخواستادامه بیمه بطور اختیاری،فرم شماره 1تا 3معاینات،فرم درخواست سوابق وفرم بازاریابی)
 • ثبت درخواست در روز مراجعه (بدین معنی  که پس از انعقاد قراداد وپرداخت به موقع، سابقه بیمه شما از روز اول مراجعه ثبت میگردد.
 • در صورتی که پرونده شما در شعبه چهارموجود باشد ونیاز به معاینه نداشته باشید ،در همان روز قرارداد انعقاد میگردد.
 • افرادی که به معاینه نیاز دارند در صورتی که پرونده فنی آنان در شعبه چهار موجود باشد ،میتوانند درمراجعه اولیه به معاینه اعزام گردند.ودر صورتی که پرونده فنی در شعبه چهارموجود نباشد ،پس از وصول پرونده فنی به معاینه اعزام میگردند.
 • بیمه شده میتواند شماره درخواست سابقه خود را جهت تسریع در انجام امور وجلوگیری از ابطال درخواست با توجه به مهلت مقرر در قانون از کارگزاری دریافت وشخصا به شعبه محل پرونده فنی مراجعه نماید. 
 • مدت زمان معمول، جهت وصول پرونده فنی معمولا"20روز میباشد.
 • جهت جلوگیری از ابطال در خواست ،جواب معاینات در تاریخ مشخص شده بایستی تحویل گردندودر صورتی که زمان اندکی تا پایان مهلت پاسخ معاینه دارید جهت ثبت در خواست جدید مراجعه نتمایید
 • ورودبه سامانه پیش ثبت نام بیمه اختیاری                           ورود به سامانه پیش ثبت نام بیمه مشاغل آزاد

 

جدول تفاوت دو نوع بیمه اختیاری و مشاغل آزاد

بیمه اختیاری بیمه مشاغل آزاد
نیاز به 30روز سابقه دارد نیاز به سابقه ندارد
حداکثر سن برای زنان ومردان 50سال تمام است حداکثر سن برای زنان 50 سال ومردان 50سال تمام است
بدون سرانه درمان میباشد دارای سرانه درمان میباشد
دارای یک نرخ 27درصد  دارای سه نرخ 12درصد/14درصد/18درصد
در صورت داشتن پروانه کسب نمیتواند در صورت داشتن پروانه کسب میتواند
دفترچه درمان اجباری است  دفترچه درمان اختیاری است
شامل ازکارافتادگی،فوت وبازنشستگی هر نرخ تعهدات متفاوتی دارد
مازاد سنی 1سال مازاد سنی 2سال