دوشنبه، ۲۳ تیر ۱۳۹۹

فرم های مورد نیاز جهت خدمات

  • تعداد بازدید : ۹۷۶۴
  1.  نمونه فرمهای مورد نیاز سازمان تامین اجتماعی
  2. فرم اعلام شماره حساب یا شماره شبای بیمه شده اصلی جهت دریافت هزینه های درمانی
  3. فرم اعلام شماره حساب تعهدات کوتاه مدت جهت خدمات ذیل :

به نام بیمه شده اصلی ونزد بانک رفاه کارگران