سه شنبه، ۸ مهر ۱۳۹۹

فرم های مورد نیاز جهت خدمات

  • تعداد بازدید : ۱۰۵۴۹

 

  1. فرم اعلام شماره حساب یاشبا(الزاما"بانک رفاه) بنام بیمه شده اصلی جهت دریافت هزینه های درمانی
  2. فرم شماره حساب تعهدات کوتاه مدت
  3.  نمونه فرمهای مورد نیاز سازمان تامین اجتماعی

جهت خدمات ذیل:

الزاما" یایستی این فرم به نام بیمه شده اصلی وحساب نزد بانک رفاه کارگران باشد.