چهار شنبه، ۱۵ مرداد ۱۳۹۹

کمک هزینه کفن ودفن

  • تعداد بازدید : ۱۹۱۵

 

کمک هزینه کفن و دفن:

-هزینه کفن ودفن در صورت فوت بیمه شده اصلی ویا همسروی پرداخت میگردد.

- در صورتی که همسربازمانده بیمه شده اصلی میباشید بایستی شماره مستمری جدید دریافت نمایید(اولین حقوق واریز شود)

- در صورت فوت بیمه شده اصلی که تا زمان فوت- ازدوواج نکرده باشد هزینه کفن ودفن به پدریامادر وی پرداخت میگردد.

مدارک لازم:

*اصل دفترچه درمانی متوفی

*اصل صورتحساب دارالرحمه

*اصل وکپی گواهی وفات

*اصل وکپی شناسنامه متوفی وبازمانده

*در صورتی که متوفی در آرامستانهای محلی دفن شده باشد فاقد صورتحساب آرامستان میباشد،بایستی از شورای محل دفن، تایدیه دریافت نموده وآن را به کارگزاری به همراه مدارک تحویل نماید.